ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นภัสสร ศรีบุญขำ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:13   อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จิรนันท์ ทองสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:12   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ภาณุพงศ์​ ใจซื่อ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:02   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ดวงจันทร์ ใจซื่อ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:01   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อนุชิต สุภาพรม
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:00   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วรรณนิศา คงทอง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:00   อ่าน 2 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธัญญาภรณ์ อุทยา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:58   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงของโรงเรียน ได้ ๘๓.๕๐
ชื่อนักเรียน : ดญ.ศุวิมล รามจุล
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:06   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๔.๒๕
ชื่อนักเรียน : ดช.ภูมิพัฒน์ มงคลพิไลสกุล
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:04   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๕.๐๐
ชื่อนักเรียน : ดช.สิทธินนท์ พลอยขาว
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:02   อ่าน 79 ครั้ง