ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:08   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงของโรงเรียน ได้ ๘๓.๕๐
ชื่อนักเรียน : ดญ.ศุวิมล รามจุล
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:06   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาภาษาไทย สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๔.๒๕
ชื่อนักเรียน : ดช.ภูมิพัฒน์ มงคลพิไลสกุล
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:04   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียน ป.๖ ที่สอบคะแนนโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดของโรงเรียน ได้ ๘๕.๐๐
ชื่อนักเรียน : ดช.สิทธินนท์ พลอยขาว
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,17:02   อ่าน 61 ครั้ง