ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2018
ปรับปรุง 22/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 32682
Page Views 35975
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนเรศ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 0836934839
2 โรงเรียนวัดหนองหลอด ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
3 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ (035) 591244
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
7 โรงเรียนบ้านหนองแขม ทะเลบก ดอนเจดีย์
8 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ทะเลบก ดอนเจดีย์
9 โรงเรียนบ้านสระหลวง ทะเลบก ดอนเจดีย์
10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ทะเลบก ดอนเจดีย์
11 โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก ดอนเจดีย์
12 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม ดอนเจดีย์
13 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สระกระโจม ดอนเจดีย์
14 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สระกระโจม ดอนเจดีย์
15 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สระกระโจม ดอนเจดีย์
16 โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดีย์
17 โรงเรียนบ้านยมเบือ สระกระโจม ดอนเจดีย์
18 โรงเรียนบ้านหัวเขา สระกระโจม ดอนเจดีย์
19 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
20 โรงเรียนวัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
21 โรงเรียนวัดสระด่าน หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
22 โรงเรียนบ้านหนองขุม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
23 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ 035-440020
24 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
25 โรงเรียนบ้านดงกะเชา ไร่รถ ดอนเจดีย์
26 โรงเรียนวัดธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์
27 โรงเรียนวัดชีธาราม ไร่รถ ดอนเจดีย์
28 โรงเรียนวัดหนองแจง ไร่รถ ดอนเจดีย์
29 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ ดอนเจดีย์
30 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว สองพี่น้อง
31 โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่น้อง
32 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต้นตาล สองพี่น้อง
33 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต้นตาล สองพี่น้อง
34 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต้นตาล สองพี่น้อง
35 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ทุ่งคอก สองพี่น้อง
36 โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก สองพี่น้อง
37 โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งคอก สองพี่น้อง
38 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก สองพี่น้อง
39 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ทุ่งคอก สองพี่น้อง
40 โรงเรียนบ้านบัวขาว ทุ่งคอก สองพี่น้อง
41 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก สองพี่น้อง 035-462805
42 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก สองพี่น้อง
43 โรงเรียนวัดสำเภาทอง บางตะเคียน สองพี่น้อง 035-440-045
44 โรงเรียนวัดบางสาม บางตะเคียน สองพี่น้อง
45 โรงเรียนวัดท่าข้าม บางตาเถร สองพี่น้อง
46 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร สองพี่น้อง
47 โรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ บางตาเถร สองพี่น้อง
48 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร สองพี่น้อง
49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 บางตาเถร สองพี่น้อง
50 โรงเรียนสองพี่น้อง บางตาเถร สองพี่น้อง
51 โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนลำแพน บางตาเถร สองพี่น้อง
52 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา บางตาเถร สองพี่น้อง
53 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก บางตาเถร สองพี่น้อง
54 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพี่น้อง
55 โรงเรียนตลาดขุนขยัน บางตาเถร สองพี่น้อง
56 โรงเรียนวัดท่าจัด บางพลับ สองพี่น้อง
57 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) บางพลับ สองพี่น้อง
58 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน สองพี่น้อง
59 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บางเลน สองพี่น้อง
60 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
61 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
62 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
63 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
64 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
65 โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
66 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
67 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
68 โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
69 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
70 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
71 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
72 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง สองพี่น้อง
73 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง สองพี่น้อง
74 โรงเรียนวัดย่านซื่อ บ้านช้าง สองพี่น้อง
75 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
76 โรงเรียนวัดไผ่ขาด ศรีสำราญ สองพี่น้อง
77 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง 0-3547-2052
78 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ สองพี่น้อง
79 โรงเรียนวัดรางกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง
80 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง 035589135
81 โรงเรียนบางลี่วิทยา สองพี่น้อง สองพี่น้อง
82 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย สองพี่น้อง สองพี่น้อง
83 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หนองบ่อ สองพี่น้อง
84 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หนองบ่อ สองพี่น้อง
85 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบ่อ สองพี่น้อง
86 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ สองพี่น้อง
87 โรงเรียนวัดดอนสงวน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
88 โรงเรียนวัดท่าไชย หัวโพธิ์ สองพี่น้อง (035) 417111
89 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
90 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
91 โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
92 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
93 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
94 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กระจัน อู่ทอง
95 โรงเรียนวัดจันทราวาส กระจัน อู่ทอง
96 โรงเรียนวัดยางยี่แส กระจัน อู่ทอง
97 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน อู่ทอง
98 โรงเรียนรัตนไพศาล จรเข้สามพัน อู่ทอง
99 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน อู่ทอง
100 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง
101 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อู่ทอง
102 โรงเรียนดอนคาวิทยา ดอนคา อู่ทอง
103 โรงเรียนวัดโภคาราม ดอนคา อู่ทอง
104 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา อู่ทอง
105 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ดอนคา อู่ทอง
106 โรงเรียนบ้านเขากำแพง ดอนคา อู่ทอง
107 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา อู่ทอง
108 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา อู่ทอง
109 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ อู่ทอง
110 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน อู่ทอง
111 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ บ้านดอน อู่ทอง 481154
112 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน บ้านดอน อู่ทอง 0-3541-7415
113 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน อู่ทอง
114 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง อู่ทอง
115 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง อู่ทอง 035-481012
116 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง อู่ทอง
117 โรงเรียนวัดกกม่วง บ้านโข้ง อู่ทอง
118 โรงเรียนวัดจำปา บ้านโข้ง อู่ทอง
119 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย อู่ทอง
120 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย อู่ทอง
121 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย อู่ทอง
122 โรงเรียนพลับพลาไชย พลับพลาไชย อู่ทอง 035495059
123 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย อู่ทอง
124 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย อู่ทอง
125 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร ยุ้งทะลาย อู่ทอง
126 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย อู่ทอง
127 โรงเรียนวัดดอนสุโข สระพังลาน อู่ทอง
128 โรงเรียนวัดนันทวัน สระพังลาน อู่ทอง
129 โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน อู่ทอง
130 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา สระพังลาน อู่ทอง
131 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สระยายโสม อู่ทอง
132 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง
133 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง
134 โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อู่ทอง
135 โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อู่ทอง
136 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง
137 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองโอ่ง อู่ทอง
138 โรงเรียนวัดคณฑี หนองโอ่ง อู่ทอง
139 โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองโอ่ง อู่ทอง (035) 421385
140 โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองโอ่ง อู่ทอง
141 โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง อู่ทอง
142 โรงเรียนวัดโคกสำโรง หนองโอ่ง อู่ทอง
143 โรงเรียนวัดคอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง
144 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล อู่ทอง อู่ทอง
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง (035) 551954
146 โรงเรียนวัดหนองตาสาม อู่ทอง อู่ทอง
147 โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง อู่ทอง
148 โรงเรียนวัดช่องลม อู่ทอง อู่ทอง
149 โรงเรียนอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง
150 โรงเรียนวัดเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง
151 โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง อู่ทอง
152 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อู่ทอง อู่ทอง
153 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อู่ทอง อู่ทอง (035) 553041
154 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เจดีย์ อู่ทอง
155 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ เจดีย์ อู่ทอง