ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2018
ปรับปรุง 24/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 57261
Page Views 63463
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหนองหลอด ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
2 โรงเรียนบ้านนเรศ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 0836934839
3 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ (035) 591244
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
7 โรงเรียนบ้านหนองแขม ทะเลบก ดอนเจดีย์
8 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ทะเลบก ดอนเจดีย์
9 โรงเรียนบ้านสระหลวง ทะเลบก ดอนเจดีย์
10 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ทะเลบก ดอนเจดีย์
11 โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก ดอนเจดีย์
12 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม ดอนเจดีย์
13 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สระกระโจม ดอนเจดีย์
14 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย สระกระโจม ดอนเจดีย์
15 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สระกระโจม ดอนเจดีย์
16 โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดีย์
17 โรงเรียนบ้านยมเบือ สระกระโจม ดอนเจดีย์
18 โรงเรียนบ้านหัวเขา สระกระโจม ดอนเจดีย์
19 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
20 โรงเรียนวัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
21 โรงเรียนวัดสระด่าน หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
22 โรงเรียนบ้านหนองขุม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
23 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ 035-440020
24 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์
25 โรงเรียนบ้านดงกะเชา ไร่รถ ดอนเจดีย์
26 โรงเรียนวัดธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์
27 โรงเรียนวัดชีธาราม ไร่รถ ดอนเจดีย์
28 โรงเรียนวัดหนองแจง ไร่รถ ดอนเจดีย์
29 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ ดอนเจดีย์
30 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว สองพี่น้อง
31 โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่น้อง
32 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต้นตาล สองพี่น้อง
33 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า ต้นตาล สองพี่น้อง
34 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต้นตาล สองพี่น้อง
35 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ทุ่งคอก สองพี่น้อง
36 โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก สองพี่น้อง
37 โรงเรียนบ้านโป่ง ทุ่งคอก สองพี่น้อง
38 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งคอก สองพี่น้อง
39 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ทุ่งคอก สองพี่น้อง
40 โรงเรียนบ้านบัวขาว ทุ่งคอก สองพี่น้อง
41 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก สองพี่น้อง 035-462805
42 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ ทุ่งคอก สองพี่น้อง
43 โรงเรียนวัดสำเภาทอง บางตะเคียน สองพี่น้อง 035-440-045
44 โรงเรียนวัดบางสาม บางตะเคียน สองพี่น้อง
45 โรงเรียนวัดท่าข้าม บางตาเถร สองพี่น้อง
46 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม บางตาเถร สองพี่น้อง
47 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ บางตาเถร สองพี่น้อง
48 โรงเรียนวัดไชนาราษฎร์ บางตาเถร สองพี่น้อง
49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 บางตาเถร สองพี่น้อง
50 โรงเรียนสองพี่น้อง บางตาเถร สองพี่น้อง
51 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา บางตาเถร สองพี่น้อง
52 โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนลำแพน บางตาเถร สองพี่น้อง
53 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก บางตาเถร สองพี่น้อง
54 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพี่น้อง
55 โรงเรียนตลาดขุนขยัน บางตาเถร สองพี่น้อง
56 โรงเรียนวัดท่าจัด บางพลับ สองพี่น้อง
57 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) บางพลับ สองพี่น้อง
58 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล บางเลน สองพี่น้อง
59 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บางเลน สองพี่น้อง
60 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
61 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
62 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
63 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
64 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
65 โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
66 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
67 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
68 โรงเรียนวัดหัวกลับ บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง
69 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
70 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
71 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง
72 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว บ้านช้าง สองพี่น้อง
73 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง บ้านช้าง สองพี่น้อง
74 โรงเรียนวัดย่านซื่อ บ้านช้าง สองพี่น้อง
75 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
76 โรงเรียนวัดไผ่ขาด ศรีสำราญ สองพี่น้อง
77 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง 0-3547-2052
78 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ศรีสำราญ สองพี่น้อง
79 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง 035589135
80 โรงเรียนวัดรางกร่าง ศรีสำราญ สองพี่น้อง
81 โรงเรียนบางลี่วิทยา สองพี่น้อง สองพี่น้อง
82 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หนองบ่อ สองพี่น้อง
83 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หนองบ่อ สองพี่น้อง
84 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองบ่อ สองพี่น้อง
85 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หนองบ่อ สองพี่น้อง
86 โรงเรียนวัดดอนสงวน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
87 โรงเรียนวัดท่าไชย หัวโพธิ์ สองพี่น้อง (035) 417111
88 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
89 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
90 โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ สองพี่น้อง
91 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
92 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
93 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กระจัน อู่ทอง
94 โรงเรียนวัดจันทราวาส กระจัน อู่ทอง
95 โรงเรียนวัดยางยี่แส กระจัน อู่ทอง
96 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ จรเข้สามพัน อู่ทอง
97 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก จรเข้สามพัน อู่ทอง
98 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง
99 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อู่ทอง
100 โรงเรียนรัตนไพศาล จรเข้สามพัน อู่ทอง
101 โรงเรียนดอนคาวิทยา ดอนคา อู่ทอง
102 โรงเรียนวัดโภคาราม ดอนคา อู่ทอง
103 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี ดอนคา อู่ทอง
104 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ดอนคา อู่ทอง
105 โรงเรียนบ้านเขากำแพง ดอนคา อู่ทอง
106 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ ดอนคา อู่ทอง
107 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ดอนคา อู่ทอง
108 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะเกลือ อู่ทอง
109 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ บ้านดอน อู่ทอง
110 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ บ้านดอน อู่ทอง 481154
111 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน บ้านดอน อู่ทอง 0-3541-7415
112 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร บ้านดอน อู่ทอง
113 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง บ้านโข้ง อู่ทอง
114 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ บ้านโข้ง อู่ทอง 035-481012
115 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว บ้านโข้ง อู่ทอง
116 โรงเรียนวัดกกม่วง บ้านโข้ง อู่ทอง
117 โรงเรียนวัดจำปา บ้านโข้ง อู่ทอง
118 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พลับพลาไชย อู่ทอง
119 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ พลับพลาไชย อู่ทอง
120 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล พลับพลาไชย อู่ทอง
121 โรงเรียนพลับพลาไชย พลับพลาไชย อู่ทอง 035495059
122 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก พลับพลาไชย อู่ทอง
123 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส ยุ้งทะลาย อู่ทอง
124 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร ยุ้งทะลาย อู่ทอง
125 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา ยุ้งทะลาย อู่ทอง
126 โรงเรียนวัดดอนสุโข สระพังลาน อู่ทอง
127 โรงเรียนวัดนันทวัน สระพังลาน อู่ทอง
128 โรงเรียนวัดสระพังลาน สระพังลาน อู่ทอง
129 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา สระพังลาน อู่ทอง
130 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง
131 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สระยายโสม อู่ทอง
132 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง
133 โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อู่ทอง
134 โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อู่ทอง
135 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง
136 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองโอ่ง อู่ทอง
137 โรงเรียนวัดคณฑี หนองโอ่ง อู่ทอง
138 โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองโอ่ง อู่ทอง (035) 421385
139 โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองโอ่ง อู่ทอง
140 โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง หนองโอ่ง อู่ทอง
141 โรงเรียนวัดโคกสำโรง หนองโอ่ง อู่ทอง
142 โรงเรียนวัดคอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง
143 โรงเรียนรัตนศึกษา อู่ทอง อู่ทอง
144 โรงเรียนวัดหนองตาสาม อู่ทอง อู่ทอง
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง (035) 551954
146 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อู่ทอง อู่ทอง
147 โรงเรียนวัดช่องลม อู่ทอง อู่ทอง
148 โรงเรียนอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง
149 โรงเรียนวัดเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง
150 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล อู่ทอง อู่ทอง
151 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อู่ทอง อู่ทอง (035) 553041
152 โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง อู่ทอง
153 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เจดีย์ อู่ทอง
154 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ เจดีย์ อู่ทอง