ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ (อ่าน 10) 05 พ.ย. 63
วันลอยกระทง 2563 (อ่าน 14) 30 ต.ค. 63
เก็บผลผลิตจากแปลงเกษตรของโรงเรียน (อ่าน 15) 30 ต.ค. 63
สร้างเขื่อนกันน้ำ (อ่าน 12) 22 ต.ค. 63
มอบเงินช่วยเหลือที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหาย (อ่าน 16) 22 ต.ค. 63
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่น้ำท่วมสูง (อ่าน 12) 21 ต.ค. 63
งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งเข็น (อ่าน 37) 11 ต.ค. 63
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) สำหรับนักเรียนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2563 จำนวน 4 ราย (อ่าน 23) 09 ต.ค. 63
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น (อ่าน 54) 25 ก.ย. 63
นางสาว นวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ออกนิเทศ กำ (อ่าน 54) 17 ก.ย. 63
วันที่ 11 กันยายน 2563 นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็นได้รับมอบชุดอุปกรณ์คอมพิ (อ่าน 59) 11 ก.ย. 63
พิธีถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (อ่าน 102) 13 ส.ค. 63
ปฎิบัติหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกค (อ่าน 117) 23 ก.ค. 63
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สอบโอเน็ต (อ่าน 250) 01 ก.พ. 63
ไฟโซล่าเซลล์ (อ่าน 224) 31 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 250) 31 ม.ค. 63
วัดพระธรรมกาย (อ่าน 251) 22 ม.ค. 63