ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
วันที่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น.
    นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส่งพี่อำลาน้อง ปีการศึกษา๒๕๖๒ ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้พี่น้องได้รักและผูกพันธ์ และเพื่อให้ศิษย์มีใจรักและผูกพันธ์สถาบัน นอกจากนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ยังได้รับโอวาสจากท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น เพื่อที่จะนำคำสอนนี้ไปปรับใช้ต่อไป

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,13:24   อ่าน 327 ครั้ง