ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบNT ป.3
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.
       นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น
นางสาวกาญจนา   หอมกุล  ครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น กรรมการกลาง พร้อมด้วย นางสาวบุญพิทักษ์ โตวิจิตร์  และนางสาวผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง
ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก กรรมการคุมสอบ ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านภาษา และคำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  (NT ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,14:16   อ่าน 176 ครั้ง