ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเข้าค่าย - เดินทางไกลให้กับลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น พร้อมคณะโรงเรียนวัดทุ่งเข็น ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่าย - เดินทางไกลให้กับลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ส่งเสริมการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านทางกระบวนการลูกเสือ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ เหมฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฝ้า และว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ มอบขนมให้กับลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง และร่วมเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับลูกเสือ – เนตรนารีสำรองโรงเรียนวัดทุ่งเข็น
โรงเรียนวัดทุ่งเข็นขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,14:55   อ่าน 408 ครั้ง