ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันลอยกระทง
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
   เนื่องในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย  นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเข็น ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทง โดยเริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,14:11   อ่าน 92 ครั้ง