ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็น พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งเข็น ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม  ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,07:55   อ่าน 214 ครั้ง