ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
" Open House เปิดบ้านวิชาการ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑/ประชุมผู้ปกครอง

" Open House เปิดบ้านวิชาการ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑/ประชุมผู้ปกครอง

-ชมผลงานนักเรียน
--ครูพบปัผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนรู้ รับ้่้ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในปีถัดัไป

-แจกคูปองค่าเครืองแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,18:01   อ่าน 187 ครั้ง